Blog ragam info bermanfaat

DUA yang Unik

♥Ini dia DUA yang UNIK ✊♥

✔ Ada DUA mata yang tidak disentuh api neraka:

1.Mata mujahid yang terjaga ketika diperbatasan musuh
2.Mata ahli ibadah yang menangis karena takut kepada Allah ﷻ

✔ Ada DUA raihanataaya (kesayanganku/wangi-wangianku) kata nabi:
1.Al Hasan
2.Al Husein

✔ Ada DUA kelompok manusia yang akan memenuhi surga kata Imam Ahmad bin Hambal:
1.Orang yang bersykur
2.Orang yang bersabar

✔ Ada DUA hal yang banyak manusia lalai:
1.Waktu sehat
2.Waktu luang

✔ Ada DUA sebab kemunduran umat Islam di akhir zaman:
1.Cinta dunia
2.Takut mati

✔ Ada DUA manusia yang menjadi nabi dan rasul juga raja:
1.Daud 'Alaihissalam
2.Sulaiman 'Alaihissalam

✔ Ada DUA Malaikat yang akan bertanya di alam kubur:
1.Munkar 'Alaihissalam
2.Nakir 'Alaihissalam

✔ Ada DUA malaikat yang mencatat perilaku manusia:
1.Raqib 'Alaihissalam
2.'Atid 'Alaihissalam

✔Ada DUA 'Umar yang jika salah satunya masuk Islam, maka Islam akan jaya:
1.Umar bin Al Khathab
2.Umar bin Hisyam ('Amru bin Hisyam)

✔ Ada DUA ulama membuat kitab dengan judul yang sama, Fathul Bari:
1.Imam Ibnu Hajar Al 'Asqalani
2.Imam Ibnu Rajab Al Hambali

✔Ada DUA ulama dengan nama yang sama di madzhab Syafi'i:
1.Imam Ibnu Hajar Al 'Asqalani
2.Imam Ibnu Hajar Al Haitami

✔Ada DUA ulama dengan nama yang sama di madzhab Hambali dan sama-sama di Baitul Maqdis:

1.Imam Ibnu Qudamah Al Maqdisi (Abu Muhammad) pengarang kitab Al Mughni (w. 620)
2.Imam Ibnu Qudamah Al Maqdisi (Abul Farj) pengarang kitab Syarhul Kabir (w. 682)

✔Ada DUA ahli hadits yang kun-yahnya sama:

1.Abu Daud As Sijistani, pengarang Sunan Abi Daud
2.Abu Daud Ath Thayalisi, pengarang Musnad Abi Daud

✔Ada DUA ahli hadits salaf yang namanya juga sama:

1.Sufyan Ats Tsauri
2.Sufyan bin 'Uyainah
Sent from my BlackBerry®
powered by Sinyal Kuat INDOSAT
Tag : Agama
0 Komentar untuk " DUA yang Unik "

Back To Top