Sabtu, 08 Juni 2019

Mihrab Tempat Mustajab untuk Berdoa
Firman Allah:

Maka Tuhannya menerimanya (sebagai nazar) dengan penerimaan yang baik, dan mendidiknya dengan pendidikan yang baik dan Allah menjadikan Zakariya pemeliharanya. Setiap Zakariya masuk untuk menemui Maryam di mihrab, ia dapati makanan di sisinya. Zakariya berkata: "Hai Maryam dari mana kamu memperoleh (makanan) ini?" Maryam menjawab: "Makanan itu dari sisi Allah". Sesungguhnya Allah memberi rezeki kepada siapa yang dikehendaki-Nya tanpa hisab. (QS Ali Imran: 37)

Di sanalah Zakariya mendoa kepada Tuhannya seraya berkata: "Ya Tuhanku, berilah aku dari sisi Engkau seorang anak yang baik. Sesungguhnya Engkau Maha Pendengar doa". (QS Ali Imran: 38)

Kemudian Malaikat (Jibril) memanggil Zakariya, sedang ia tengah berdiri melakukan shalat di mihrab (katanya): "Sesungguhnya Allah menggembirakan kamu dengan kelahiran (seorang puteramu) Yahya, yang membenarkan kalimat (yang datang) dari Allah, menjadi ikutan, menahan diri (dari hawa nafsu) dan seorang Nabi termasuk keturunan orang-orang saleh". (QS Ali Imran: 39)

Maka ia keluar dari mihrab menuju kaumnya, lalu ia memberi isyarat kepada mereka; hendaklah kamu bertasbih di waktu pagi dan petang. (QS Maryam: 11)

Ustadz Adi Hidayat:
Kalau tidak bisa membuat musholla di rumah, buat mihrab. Mihrab adalah tempat khusus untuk beribadah.
Mihrab mempercepat doa dikabulkan.
Mihrab cukup dengan sebentangan sajadah, tapi jangan dicampur dengan yang lain. Shalat, dzikir, doa di situ. Jangan bawa handphone. 
Beribadah di mihrab mempercepat datangnya rizqi.

(https://youtu.be/vPq2OEvfEkE)
(https://youtu.be/d4cjqmIVkLM)

Tidak ada komentar:

Posting Komentar